Sprinklerprojektering

Sprinklerkonsulten erbjuder tjänster inom sprinklerprojektering i både stora och små projekt, från utredning till relationshandling, eller i utvalda delar av ett projekt


Utredning

Sprinklerkonsulten kan utföra sprinklerprojektering i ett tidigt skede av ett projekt och hjälper till med att utreda och fastslå regelverk, riskklasser, vattenkälla, pumpar, tillåtna lagringshöjder och liknande.

Digitalisering

Vi erbjuder digitalisering av gamla handlingar. Vi utför även inmätning och upprättande av nya relationshandlingar för befintliga installationer. Vid leverans av modellfiler kan vi leverera information enligt BIP-koder.

Beskrivningar, ritningar och övriga handlingar

Vi arbetar dagligen med att ta fram handlingar för sprinklerinstallationer i olika skeden av ett projekt. Vi utför programhandlingar, ramhandlingar, systemhandlingar, granskningshandlingar och bygghandlingar för både totalentreprenad såväl som för förfrågningsunderlag.

Dokumentation och relationshandlingar

Vi erbjuder hjälp med dokumentationsarbete för sprinklerinstallationer och kan hjälpa till med bl. a. orienteringsritningar, serviceritningar, driftinstruktioner, skötselinstruktioner och relationshandlingar.

Granskning

Vi hjälper till med granskning av sprinklerhandlingar, t.ex. som oberoende tredje part för en beställare.

Behöver ni hjälp med frågor angående sprinkler, är ni mer än välkomna att höra av er till oss.