Om Sprinklerkonsulten

Vår ambition är att leverera tjänster och handlingar av högsta kvalitet till våra kunder och samarbetspartners. Läs nedan om hur vi arbetar och hur vi kvalitetssäkrar våra projekt.

Erfarenhet

På Sprinklerkonsulten har vi många års erfarenhet av att arbeta med sprinklerinstallationer, både inom entreprenad- och konsultverksamhet. Vi har drivit sprinklerprojektering i många stora och mindre typer av projekt. Exempel på projekt som vi har erfarenhet av är sjukhus, lager, industri, tunnlar, tunnelbanedepå, kontor, bilhall, garage, köpcenter, skola och vårdboenden (boendesprinkler).

Regelverk

Vi har arbetat med de gällande regelverken för sprinklerinstallationer i många år. De regelverk som är mest förekommande och som vi arbetar dagligen med är: SBF 120, SS-EN 12845, FM Global, NFPA, SBF 501:1 och SS-EN 16925 (boendesprinkler).

Certifikat

För oss är det viktigt att upprätthålla hög kompetens och vi utbildar oss därför kontinuerligt. Flera av oss som arbetar på Sprinklerkonsulten är certifierade enligt SBF 1018, behörig ingenjör vattensprinkler.

3D/BIM-samordning

När vi arbetar i projekt vill vi ha ett nära samarbete med övriga konsulter så att vi tillsammans kan lösa problem på bästa sätt, därför blir vi ofta drivande för samordning av installationer i projekt.

CAD- och annan programvara

Vi arbetar dagligen i 3D/BIM-program, som exempelvis Autocad, Revit, Magicad, Bimcollab, Naviswork, Tekla och Solibi. Dessutom är vi väl bekanta med de flesta av de program som används inom byggbranschen så som Dalux, Interaxo, Bluebeam och många fler.

Kvalitet och hållbarhet

Handlingar som Sprinklerkonsulten utför, interngranskas alltid innan leverans. I interngranskningen ingår det bl.a. kontroll mot gällande regelverk, ev. avsteg, 3D/BIM-granskning och tydlighet i handlingarna. Vi granskar även föreskrivna produkter, mot de bedömningssystem som används för hållbara materialval  i projekt, så som Byggvarubedömningen, Sundahus och liknande.

Jag har drivit sprinklerprojekteringen i många stora projekt och förstår vikten av ett bra samarbete mellan alla inblandade parter i ett projekt

– David Johansson

Som handläggare och projektör har jag varit ansvarig för många typer av projekt, allt från mindre serviceuppdrag till stora lager, sjukhus, skolor och vårdboenden

– Oscar Johansson